Utökade kontroll- och stödåtgärder avseende skyddstillsynsdömda

Justitieutskottets bet 2020/21:JuU14

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 17 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-12-17
bet 2020/21:JuU14
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer