Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 14 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång