Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för 2011-2013. Utskottet konstaterar att inflationen har legat en bra bit under inflationsmålet på 2 procent under hela utvärderingsperioden. Samtidigt har resursutnyttjandet i ekonomin legat under den normala nivån.

Med facit i hand tyder detta på att Riksbanken hade kunnat bedriva en något mer expansiv penningpolitik under 2012 och under början av 2013. Detta för att inflationen skulle ha kommit närmare målet och resursutnyttjandet i ekonomin skulle ha blivit högre under 2013. Finansutskottet påminner också om att utskottet även i den förra utvärderingen av penningpolitiken, för perioden 2010-2012, drog slutsatsen att Riksbanken hade kunnat föra en något mer expansiv penningpolitik.

Riksdagen godkände utvärderingen.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken för perioden 2011-2013. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-10
Trycklov: 2014-06-10
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:FiU24

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för 2011-2013. Utskottet konstaterar att inflationen har legat en bra bit under inflationsmålet på 2 procent under hela utvärderingsperioden. Samtidigt har resursutnyttjandet i ekonomin legat under den normala nivån.

Med facit i hand tyder detta på att Riksbanken hade kunnat bedriva en något mer expansiv penningpolitik under 2012 och under början av 2013. Detta för att inflationen skulle ha kommit närmare målet och resursutnyttjandet i ekonomin skulle ha blivit högre under 2013. Finansutskottet påminner också om att utskottet även i den förra utvärderingen av penningpolitiken, för perioden 2010-2012, drog slutsatsen att Riksbanken hade kunnat föra en något mer expansiv penningpolitik.

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner utvärderingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-16
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken för perioden 2011-2013.
Därmed avslår riksdagen motion 2013/14:Fi203 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt29817034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag