Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU24

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beslut 18 juni 2019

Utskottets förslag

Riksbankens penningpolitik för 2016-2018 har utvärderats (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2016-2018. Under 2018 nådde Riksbanken inflationsmålet på 2 procent för andra året i rad. Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under perioden med hög tillväxt, stark sysselsättningsuppgång och en sjunkande arbetslöshet.

Utskottet konstaterar dock att inflations- och kostnadstrycket i den svenska ekonomin fortfarande är relativt svagt. Anledningen är att den underliggande inflationen legat ganska mycket under inflationsmålet under 2018 och under hela perioden.

Utskottet konstaterar också att den svenska kronan har försvagats under 2016-2018. Det är en stor anledning till att inflationen och inflationsförväntningarna nu ligger på eller nära inflationsmålet. Utskottet noterar att Riksbanken har problem med bedömningarna av kronans utveckling. Det har tidvis varit omfattande debatter om försvagningen av kronan och Riksbankens bedömningar. Utskottet utgår från att Riksbanken ser över sin analys, sina metoder och modeller och sin kommunikation när det gäller bedömningarna av växelkursutvecklingen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner utskottets utvärdering av penningpolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2016-2018.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-14
Justering: 2019-06-05
Trycklov: 2019-06-05
Betänkande 2018/19:FiU24

Riksbankens penningpolitik för 2016-2018 har utvärderats (FiU24)

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2016-2018. Under 2018 nådde Riksbanken inflationsmålet på 2 procent för andra året i rad. Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under perioden med hög tillväxt, stark sysselsättningsuppgång och en sjunkande arbetslöshet.

Utskottet konstaterar dock att inflations- och kostnadstrycket i den svenska ekonomin fortfarande är relativt svagt. Anledningen är att den underliggande inflationen legat ganska mycket under inflationsmålet under 2018 och under hela perioden.

Utskottet konstaterar också att den svenska kronan har försvagats under 2016-2018. Det är en stor anledning till att inflationen och inflationsförväntningarna nu ligger på eller nära inflationsmålet. Utskottet noterar att Riksbanken har problem med bedömningarna av kronans utveckling. Det har tidvis varit omfattande debatter om försvagningen av kronan och Riksbankens bedömningar. Utskottet utgår från att Riksbanken ser över sin analys, sina metoder och modeller och sin kommunikation när det gäller bedömningarna av växelkursutvecklingen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner utskottets utvärdering av penningpolitiken.

Förslagspunkter

1. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2016-2018.


3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
1 förslagspunkt

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2016-2018.