Utvärdering av penningpolitiken

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2007

Beslut

Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)

Granskningen av den förda penningpolitiken bör stärkas. Det är viktigt att riksdagens och finansutskottets roll i granskningen förstärks och tydliggörs. Det konstaterar finansutskottet i sin behandling av utvärderingen av den svenska penningpolitiken. Professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin har gjort utvärderingen på uppdrag av utskottet. Riksdagen sade nej till två motioner om penningpolitiken och Riksbanken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-03-13, 2007-05-31

Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)

Granskningen av den förda penningpolitiken bör stärkas. Det är viktigt att riksdagens och finansutskottets roll i granskningen förstärks och tydliggörs. Det konstaterar finansutskottet i sin behandling av utvärderingen av den svenska penningpolitiken. Professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin har gjort utvärderingen på uppdrag av utskottet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till två motioner om penningpolitiken och Riksbanken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.