Utvärdering av penningpolitiken

Finansutskottets bet 2007/08:FiU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2008

Beslut

Utvärdering av penningpolitiken (FiU24)

Finansutskottet har gjort en utvärdering av penningpolitiken under treårsperioden 2005-2007. Utskottets grundläggande bedömning är att Riksbanken under perioden har fört en väl avvägd penningpolitik. Utskottet konstaterar dock att inflationen började stiga snabbt i slutet av 2007 på ett sätt som inte fångats upp i Riksbankens prognoser. Med facit i hand innebär detta att Riksbanken möjligtvis borde ha höjt reporäntan lite snabbare under kanske framför allt 2006 för att motverka den snabbt stigande inflationstakten under 2007. Finansutskottet har beslutat att vart fjärde år ge externa experter i uppdrag att utvärdera den svenska penningpolitiken. Den första utvärderingen beräknas vara klar hösten 2011.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-22
Justering: 2008-06-05
Betänkande publicerat: 2008-06-09
Trycklov: 2008-06-09
Reservationer 1
bet 2007/08:FiU24

Alla beredningar i utskottet

2008-05-22, 2008-05-13, 2008-04-08

Utvärdering av penningpolitiken (FiU24)

Finansutskottet har gjort en utvärdering av penningpolitiken under treårsperioden 2005-2007. Utskottets grundläggande bedömning är att Riksbanken under perioden har fört en väl avvägd penningpolitik. Utskottet konstaterar dock att inflationen började stiga snabbt i slutet av 2007 på ett sätt som inte fångats upp i Riksbankens prognoser. Med facit i hand innebär detta att Riksbanken möjligtvis borde ha höjt reporäntan lite snabbare under kanske framför allt 2006 för att motverka den snabbt stigande inflationstakten under 2007.

Finansutskottet har beslutat att vart fjärde år ge externa experter i uppdrag att utvärdera den svenska penningpolitiken. Den första utvärderingen beräknas vara klar hösten 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-16
4

Beslut

Beslut: 2008-06-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av utvärderingen 1995-2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om resultatet av utvärderingen av den svenska penningpolitiken 1995-2005.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1000030
m870010
c21008
fp20008
kd17007
v01804
mp16003
Totalt26118070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utvärdering av penningpolitiken 2005-2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken 2005-2007.