Utvärdering av skuldsaneringslagen

LUs betänkande 2000/01:LU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2001

Beslut

Utvärdering av skuldsaneringslagen (LU12)

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen. Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 och gav en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från en övermäktig skuldbörda.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag samt delvis bifall till motionerna om utvärdering av skuldsaneringslagen
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-30
Justering: 2001-03-06
Trycklov: 2001-03-12
Betänkande 2000/01:LU12

Utvärdering av skuldsaneringslagen (LU12)

Lagutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen. Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 och gav en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från en övermäktig skuldbörda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-21
4

Beslut

Beslut: 2001-03-22

Protokoll med beslut