Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2007

Beslut

Barn och ungas ställning ska stärkas (SoU5)

Reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ändras. Det har riksdagen sagt ja till. Syftet är att stärka barns och ungas ställning och att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga. Beslutade ändringar: lagen om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats till den unge och den unges inställning det ska göras en genomförandeplan för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller familjehem ett barn får inte placeras i ett jourhem eller familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd Statens institutionsstyrelse ska få större möjligheter att ta prov för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i ungdomshem Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Barn och ungas ställning ska stärkas (SoU5)

Reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ändras. Det föreslår socialutskottet att riksdagen säger ja till. Syftet med förslagen är att stärka barns och ungas ställning och att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga.

Förslag på ändringar:

  • lagen om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats den till den unge och den unges inställning
  • det ska göras en genomförandeplan för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller familjehem
  • ett barn får inte placeras i ett jourhem eller familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd
  • Statens institutionsstyrelse ska få större möjligheter att ta prov för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i ungdomshem
  • Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 april 2008.

    Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.