Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2007

Beslut

Barn och ungas ställning ska stärkas (SoU5)

Reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ändras. Det har riksdagen sagt ja till. Syftet är att stärka barns och ungas ställning och att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga. Beslutade ändringar: lagen om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats till den unge och den unges inställning det ska göras en genomförandeplan för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller familjehem ett barn får inte placeras i ett jourhem eller familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd Statens institutionsstyrelse ska få större möjligheter att ta prov för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i ungdomshem Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-30
Justering: 2007-11-15
Betänkande publicerat: 2007-11-22
Trycklov: 2007-11-22
Reservationer 14
Betänkande 2007/08:SoU5

Alla beredningar i utskottet

2007-10-30

Barn och ungas ställning ska stärkas (SoU5)

Reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ändras. Det föreslår socialutskottet att riksdagen säger ja till. Syftet med förslagen är att stärka barns och ungas ställning och att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga.

Förslag på ändringar:

 • lagen om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats den till den unge och den unges inställning
 • det ska göras en genomförandeplan för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller familjehem
 • ett barn får inte placeras i ett jourhem eller familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd
 • Statens institutionsstyrelse ska få större möjligheter att ta prov för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i ungdomshem
 • Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 april 2008.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2007-12-03
  4

  Beslut

  Beslut: 2007-12-05
  21 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2007

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi244 yrkande 9.

  2. Regionala och lokala barnombudsmän

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So452 yrkande 6, 2007/08:So5 yrkande 3 och 2007/08:So493 yrkande 7.

  Reservation 1 (mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1110019
  m870010
  c24005
  fp23005
  kd18006
  v19003
  mp01603
  Totalt28216051

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  3. Barns och ungas rätt till information

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar
  a) 3 kap. 5 § regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
  b) 1 och 4 §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:129 i denna del och avslår motion 2007/08:So5 yrkande 4.

  Reservation 2 (mp)

  4. Barns rätt till egen kontakt med socialtjänsten

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So230 och 2007/08:So402 yrkande 4 i denna del.

  5. Föräldrautbildning m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So222, 2006/07:So265 yrkande 3, 2006/07:So373, 2007/08:So284, 2007/08:So338 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:So412.

  6. Utredning om familjerådslagsmodellen m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So5 yrkandena 5 och 6.

  Reservation 3 (mp)

  7. Föräldrautbildning i genuspedagogik

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So499 yrkande 4.

  Reservation 4 (v)

  8. Genomförandeplan

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 11 kap. 3 § andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:129 i denna del och avslår motionerna 2007/08:So4 yrkande 1 och 2007/08:So5 yrkandena 7 och 8.

  Reservation 5 (v, mp)

  9. Tydligare förutsättningar för familjehem

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So5 yrkandena 9-11 och 2007/08:So405.

  Reservation 6 (mp)

  10. Utredning av familjehem m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 6 § regeringens förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:129 i denna del och avslår motion 2007/08:So5 yrkandena 12-15.

  Reservation 7 (mp)

  11. Insatser för barn som har både sociala och psykiatriska problem

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So5 yrkande 16.

  Reservation 8 (mp)

  12. Legitimation av socionomer

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So422.

  13. Strategiska insatser för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So4 yrkande 2.

  Reservation 9 (v)

  14. Nationellt riskbarncentrum

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So4 yrkande 3 och 2007/08:So5 yrkande 17.

  Reservation 10 (v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1110019
  m850012
  c24005
  fp23005
  kd19005
  v01903
  mp01603
  Totalt26235052

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  15. Ökade möjligheter till provtagning för att hålla de särskilda ungdomshemmen drogfria

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar
  a) 17 a § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
  b) regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:129 i denna del och avslår motion 2007/08:So4 yrkande 4.

  Reservation 11 (v)

  16. En samordnad utveckling av den sociala tillsynen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So4 yrkandena 5-7 och 2007/08:So5 yrkande 18.

  Reservation 12 (v)
  Reservation 13 (mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1110019
  m860011
  c24005
  fp22006
  kd19005
  v01903
  mp00163
  Totalt262191652

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  17. Barn som bevittnat våld

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So5 yrkandena 1 och 2.

  Reservation 14 (mp)

  18. Samarbetssamtal

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkande 24 och 2005/06:So647 yrkande 2.

  19. Barn i slutna samfund

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So321 och 2006/07:So208.

  20. Barn drabbade av sorg

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So270 yrkande 2 och 2005/06:So695 yrkande 2.

  21. Lagförslagen i övrigt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
  a) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
  b) lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
  c) lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  d) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
  i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 3, 8, 10 och 15.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:129 i denna del.