Utvecklingen inom den kommunala sektorn (skr.2001/02:102)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU19)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2002-05-14, 2002-05-16, 2002-05-21

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.