Utvecklingen inom den kommunala sektorn (skr.2001/02:102)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU19)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-21
Justering: 2002-05-30
Trycklov: 2002-06-03
Reservationer 9
Betänkande 2001/02:FIU19

Alla beredningar i utskottet

2002-05-21, 2002-05-16, 2002-05-14

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-12
4

Beslut

Beslut: 2002-06-12
7 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:102 till handlingarna.

2. Förändringar av utjämningssystemet 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 16 samt 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 4.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m07209
c13005
fp14002
kd290112
v37006
mp16000
-0101
Totalt226731139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kommunala bolag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 6.

Reservation 2 (m, fp)

4. Statistik om sjukvårdens produktivitet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 7.

Reservation 3 (m, fp, kd)

5. Kommunernas miljöarbete

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 11.

Reservation 4 (fp)

6. Tidigare behandlade motionsyrkanden vad avser skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 3.

Reservation 5 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m2554110
c13005
fp01402
kd40002
v37006
mp16000
-1001
Totalt249194140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Tidigare behandlade motionsyrkanden i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkandena 1-3 och 5-12, 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. (kd), 2001/02:Fi47 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) samt 2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 1, 2, 4, 5 samt 8-10.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m10719
c00135
fp00142
kd04002
v37006
mp16000
-0011
Totalt171409939

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag