Utvecklingen i informationssamhället

Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 1997

Beslut

IT-utvecklingen (TU7)

Riksdagen behandlade regeringens första redovisning av utvecklingen på IT-området sedan riksdagsbeslutet om en övergripande nationell IT-strategi. Riksdagen delade regeringens bedömning att det inte finns skäl att redan nu ompröva den nationella strategin eller handlingsprogrammet för att bredda och utveckla användningen av IT. Enligt riksdagens beslut förutsätts målen för IT-utvecklingen vidareutvecklas och förtydligas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.