Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Utvecklingsplan för skolväsendet (UbU13)

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse med utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.