Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m.

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Ökad användning av DNA-teknik för att bekämpa brottslighet (JuU7)

DNA-tekniken ska kunna användas oftare för att klara upp brott. Det innebär ett regeringsförslag som riksdagen sagt ja till. Riksdagen poängterar vikten av att fler brott klaras upp. DNA-tekniken ökar den möjligheten. Med de nya bestämmelserna har polisen möjlighet att ta DNA-prov på alla som skäligen kan misstänkas för brott där straffet kan bli fängelse. Dessutom kommer polisen också att kunna ta DNA-prov på personer som inte själva är skäligen misstänkta för ett brott men där det finns synnerliga skäl att anta att provtagningen är av betydelse i en brottsutredning. Fler DNA-profiler kommer med de nya reglerna att kunna sparas i DNA-registret. Alla som dömts till annat straff än böter får registreras. Dessutom får en person som är skäligen misstänkt för ett brott där straffet kan bli fängelse registreras i ett separat utredningsregister. Det är endast dömda personer som blir kvar i DNA-registret. Prover som tagits på personer som inte längre är misstänkta för brott ska förstöras så snart målet eller ärendet är avslutat. Samma sak gäller uppgifter som har lagrats i utredningsregistret. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-11-22
Betänkande publicerat: 2005-11-22
Trycklov: 2005-11-22
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:JuU7

Ökad användning av DNA-teknik för att bekämpa brottslighet (JuU7)

DNA-tekniken ska kunna användas oftare för att klara upp brott. Det innebär ett regeringsförslag som justitieutskottet vill att riksdagen säger ja till. Utskottet poängterar vikten av att fler brott klaras upp. DNA-tekniken ökar den möjligheten. Med de nya bestämmelserna har polisen möjlighet att ta DNA-prov på alla som skäligen kan misstänkas för brott där straffet kan bli fängelse. Dessutom kommer polisen också att kunna ta DNA-prov på personer som inte själva är skäligen misstänkta för ett brott men där det finns synnerliga skäl att anta att provtagningen är av betydelse i en brottsutredning. Fler DNA-profiler kommer med de nya reglerna att kunna sparas i DNA-registret. Alla som dömts till annat straff än böter får registreras. Dessutom får en person som är skäligen misstänkt för ett brott där straffet kan bli fängelse registreras i ett separat utredningsregister. Det är endast dömda personer som blir kvar i DNA-registret. Prover som tagits på personer som inte längre är misstänkta för brott ska förstöras så snart målet eller ärendet är avslutat. Samma sak gäller uppgifter som har lagrats i utredningsregistret. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-29
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju7 yrkande 1.

Reservation 1 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47008
c01903
fp39009
kd26007
v21016
mp01313
-1001
Totalt25932256

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förnyad utredning om DNA-registrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju7 yrkande 2.

Reservation 2 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47008
c11803
fp39009
kd26007
v21016
mp01403
-1001
Totalt26032156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken
b) lag om ändring i polisdatalagen (1998:622), med den ändringen att i 28 § ordet "utredningen" skall bytas ut mot "utredning".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:29.

4. Registrering av fler i DNA-registret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju461 yrkande 1 och 2005/06:Ju461 yrkande 1.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47008
c50134
fp39009
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt253261357

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Gallring av uppgifter i DNA-registret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju461 yrkande 2 i denna del och 2005/06:Ju461 yrkande 2 i denna del.

Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c19003
fp39009
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt26626057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. I huvudsak tillgodosedda motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju235, 2004/05:Ju285, 2004/05:Ju305, 2004/05:Ju405, 2004/05:Ju412 yrkande 6, 2004/05:Ju421, 2004/05:Ju434, 2004/05:Ju461 yrkande 2 i denna del, 2005/06:Ju272, 2005/06:Ju291, 2005/06:Ju316, 2005/06:Ju358 yrkande 29 och 2005/06:Ju406.

7. Användning av PKU-registret för brottsbekämpningsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju528 yrkande 2.

Reservation 5 (c)

8. Registrering av samtliga svenskar i DNA-register

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju310.