Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2013

Beslut

Fler nyanlända invandrare ska få samhällsorientering (AU7)

Kommunerna blir den 1 maj 2013 skyldiga att erbjuda fler nyanlända invandrare samhällsorientering. Den nya lagen ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen ska främst gälla nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen ska inte gälla för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-12
Justering: 2013-03-07
Betänkande publicerat: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-12
Reservationer 9
Betänkande 2012/13:AU7

Fler nyanlända invandrare ska få samhällsorientering (AU7)

Kommunerna blir den 1 maj 2013 skyldiga att erbjuda fler nyanlända invandrare samhällsorientering. Den nya lagen ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen ska främst gälla nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen ska inte gälla för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-21
4

Beslut

Beslut: 2013-03-21
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare,
b) lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
c) lag om ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:63 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2012/13:A15 yrkandena 1-6, 2012/13:A16 och 2012/13:A17 yrkandena 1-7.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S184027
M910016
MP24001
FP16008
C20003
SD00191
V00172
KD15004
PP0000
-0000
Totalt167843662

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kommunbosättningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkande 15, 2012/13:Sf370 yrkande 1, 2012/13:A350, 2012/13:A358 yrkandena 1 och 2, 2012/13:A360 och 2012/13:A382.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S208327
M910016
MP24001
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt188178361

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbetsmarknadsetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf288 yrkande 2, 2012/13:Sf352 yrkandena 10-14, 2012/13:N371 yrkande 7, 2012/13:A222, 2012/13:A264 yrkande 3, 2012/13:A272, 2012/13:A302, 2012/13:A393 yrkande 3 och 2012/13:A398.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S850027
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD19001
V00172
KD15004
PP0000
-0000
Totalt247241761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N238 yrkande 1 och 2012/13:A223 yrkande 1.

5. Validering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf352 yrkandena 18 och 21.

Reservation 8 (V)

6. Invandrade akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A294 och 2012/13:A367 yrkande 12.

Reservation 9 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S085027
M910016
MP24001
FP16008
C21002
SD19001
V16003
KD15004
PP0000
-0000
Totalt20285062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Nystartszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A270, 2012/13:A379 och 2012/13:A397.

8. Handlingsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A329.

9. Föräldrastödsamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A238.