Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Felaktig avfallshantering kan oftare leda till straff (MJU8)

All avfallshantering som kan orsaka en förorening som är skadlig för människors hälsa kommer att bli straffbart. Det blir också straffbart med alla former av avfallshantering som kan skada djur, natur eller miljön.

I dag är det bara ett brott när den skadliga avfallshanteringen handlar om förvaring eller borttagning av avfall. Men nu utökas alltså det straffbara området för den här typen av miljöbrott.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att den svenska lagen kommer att stämma överens bättre med ett direktiv från EU.

De nya reglerna börjar gälla 1 maj 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-28
Justering: 2016-02-11
Trycklov: 2016-02-22
Reservationer 7
bet 2015/16:MJU8

Felaktig avfallshantering kan oftare leda till straff (MJU8)

All avfallshantering som kan orsaka en förorening som är skadlig för människors hälsa kommer att bli straffbart framöver. Det blir också straffbart med alla former av avfallshantering som kan skada djur, natur eller miljön.

I dag är det bara ett brott när den skadliga avfallshanteringen handlar om förvaring eller borttagning av avfall. Men nu utökas alltså det straffbara området för den här typen av miljöbrott.

Förslaget innebär att den svenska lagen kommer att stämma överens bättre med ett direktiv från EU. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar gälla 1 maj 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-24
Debatt i kammaren: 2016-02-25
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om ändring i miljöbalken.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:35.

2. Moderniserad miljöbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1323 av Sofia Arkelsten och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M).

3. Miljörättvisa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2183 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2214 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 292 18 0 39


4. Tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1553 av Lars Hjälmered (M) och

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 289 22 0 38


5. Miljöorganisationernas talerätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2530 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2015/16:3014 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 44 1 3
MP 22 0 0 3
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 265 44 1 39


6. Buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 4 (V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 0 18 0 3
L 0 15 0 4
KD 12 0 1 3
- 0 0 0 1
Totalt 277 33 1 38


7. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1540 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M),

2015/16:2255 av Mikael Oscarsson (KD),

2015/16:2553 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD),

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 14 och

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 11
SD 1 0 44 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 253 13 44 39


8. Terrängkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2175 av Stina Bergström (MP).

Reservation 7 (V)