Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2020

Beslut

Effekten av regionala skyddsombud bör utvärderas (AU13)

Effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet bör utvärderas. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att tillsätta en utredning med den inriktningen. Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag om utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud.

Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska bland personalen utse lokala skyddsombud som företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. För arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Om en arbetsplats saknar skyddskommitté kan ett fackförbund, som har minst en medlem på arbetsplatsen, utse ett regionalt skyddsombud. Enligt regeringens förslag ska fackförbund kunna utse regionala skyddsombud även när det saknas medlemmar på arbetsplatsen, så länge fackförbundet har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om avslag på propositionen. Avslag på propositionen. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:AU13

Effekten av regionala skyddsombud bör utvärderas (AU13)

Effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet bör utvärderas. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning med den inriktningen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till regeringens förslag om utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud.

Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska bland personalen utse lokala skyddsombud som företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. För arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Om en arbetsplats saknar skyddskommitté kan ett fackförbund, som har minst en medlem på arbetsplatsen, utse ett regionalt skyddsombud. Enligt regeringens förslag ska fackförbund kunna utse regionala skyddsombud även när det saknas medlemmar på arbetsplatsen, så länge fackförbundet har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C) yrkande 1,

2019/20:3566 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3573 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 2,

2019/20:3576 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 1 och

2019/20:3578 av Magnus Persson m.fl. (SD) samt

avslår proposition 2019/20:135.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


2. Utvärdering av de regionala skyddsombudens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C) yrkande 2,

2019/20:3566 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3573 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3576 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294