Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2020

Beslut

Effekten av regionala skyddsombud bör utvärderas (AU13)

Effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet bör utvärderas. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att tillsätta en utredning med den inriktningen. Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag om utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud.

Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska bland personalen utse lokala skyddsombud som företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. För arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Om en arbetsplats saknar skyddskommitté kan ett fackförbund, som har minst en medlem på arbetsplatsen, utse ett regionalt skyddsombud. Enligt regeringens förslag ska fackförbund kunna utse regionala skyddsombud även när det saknas medlemmar på arbetsplatsen, så länge fackförbundet har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om avslag på propositionen. Avslag på propositionen. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Effekten av regionala skyddsombud bör utvärderas (AU13)

Effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet bör utvärderas. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning med den inriktningen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till regeringens förslag om utökade möjligheter att utse regionala skyddsombud.

Alla arbetsplatser med minst fem anställda ska bland personalen utse lokala skyddsombud som företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor. För arbetsplatser med minst 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Om en arbetsplats saknar skyddskommitté kan ett fackförbund, som har minst en medlem på arbetsplatsen, utse ett regionalt skyddsombud. Enligt regeringens förslag ska fackförbund kunna utse regionala skyddsombud även när det saknas medlemmar på arbetsplatsen, så länge fackförbundet har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.