Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 19 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-19