Vaccininköp och vaccinleveranser

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2021

Beslut

Regeringen måste pröva alla möjligheter för att säkra vaccin mot covid-19 (SoU37)

Riksdagen anser att det är nödvändigt att regeringen prövar alla möjligheter för att se till att avtalade leveranser av vaccin mot sjukdomen covid-19 genomförs och att nya avtal ingås där så är möjligt oavsett om det är med stöd av EU, i samverkan med exempelvis nordiska länder eller helt på egen hand. Regeringen bör också undersöka möjligheterna till omfördelning av vaccin inom EU för att Sverige ska få tillgång till ökade och snabbare leveranser. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Bakgrunden är att riksdagen anser att de vaccinavtal som Sverige omfattas av, genom den EU-gemensamma upphandlingen, visat sig ha brister då leveranser både försenats och ibland helt uteblivit. Riksdagen anser att det varit otillräckligt att regeringen endast agerat genom den EU-gemensamma upphandlingen.

Tillkännagivandet har sin grund i ett utskottsinitiativ från socialutskottet. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition från regeringen eller en motion från riksdagsledamöter.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om vaccininköp och vaccinleveranser.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-20
Justering: 2021-04-22
Trycklov: 2021-04-22
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:SoU37

Alla beredningar i utskottet

2021-04-20, 2021-04-13, 2021-03-25

Regeringen måste pröva alla möjligheter för att säkra vaccin mot covid-19 (SoU37)

Socialutskottet anser att det är nödvändigt att regeringen prövar alla möjligheter för att se till att avtalade leveranser av vaccin mot sjukdomen covid-19 genomförs och att nya avtal ingås där så är möjligt oavsett om det är med stöd av EU, i samverkan med exempelvis nordiska länder eller helt på egen hand. Regeringen bör också undersöka möjligheterna till omfördelning av vaccin inom EU för att Sverige ska få tillgång till ökade och snabbare leveranser. Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Bakgrunden är att utskottet anser att de vaccinavtal som Sverige omfattas av, genom den EU-gemensamma upphandlingen, visat sig ha brister då leveranser både försenats och ibland helt uteblivit. Utskottet anser att det varit otillräckligt att regeringen endast agerat genom den EU-gemensamma upphandlingen.

Förslaget om tillkännagivande är ett utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition från regeringen eller en motion från riksdagsledamöter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-27
Debatt i kammaren: 2021-04-28
4

Beslut

Beslut: 2021-04-28
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vaccininköp och vaccinleveranser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om vaccininköp och vaccinleveranser och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, C, MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, C, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 24 5 293