Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets bet 2019/20:TU11

Planerat beslutsdatum: 22 april 2020

Nästa händelse: Bordläggning 21 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Information kommer
bet 2019/20:TU11
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22