Väg-, fordons- och trafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om väg-, fordons- och trafikfrågor (TU12)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om väg-, fordons- och trafikfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förnybara drivmedel, åtgärder inom taxibranschen, fordonsbesiktning och registreringsskyltar. Andra motioner handlar om digitala färdskrivare, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till betänkandet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om väg-, fordons- och trafikfrågor (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om väg-, fordons- och trafikfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förnybara drivmedel, åtgärder inom taxibranschen, fordonsbesiktning och registreringsskyltar. Andra motioner handlar om digitala färdskrivare, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.