Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Strategi för självkörande fordon borde tas fram (TU15)

Utvecklingen med självkörande fordon går snabbt framåt. De senaste åren har flera olika myndigheter gjort utredningar inom området och i Göteborg pågår det redan en omfattande försöksverksamhet. Den visar att Sverige ligger i framkant när det gäller teknikutvecklingen.

Riksdagen tycker att regeringen borde göra mer inom området och riktar därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en strategi för självkörande fordon.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör utarbeta en strategi för självkörande fordon. Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-24
Reservationer 11
Betänkande 2017/18:TU15

Alla beredningar i utskottet

2018-05-15, 2018-04-17

Strategi för självkörande fordon borde tas fram (TU15)

Utvecklingen med självkörande fordon går snabbt framåt. De senaste åren har flera olika myndigheter gjort utredningar inom området och i Göteborg pågår det redan en omfattande försöksverksamhet. Den visar att Sverige ligger i framkant när det gäller teknikutvecklingen.

Trafikutskottet tycker att regeringen borde göra mer inom området och föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en strategi för självkörande fordon.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fordonsbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S).

2. Självkörande fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör utarbeta en strategi för självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 5 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12,

bifaller delvis motionerna

2017/18:1251 av Lars Hjälmered (M) och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 33 och

avslår motionerna

2017/18:1250 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3110 av Saila Quicklund (M).

Reservation 1 (S, MP, V)

3. Långa och tunga lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:1285 av Pål Jonson (M),

2017/18:2614 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 22,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 20.1 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 42.

Reservation 2 (M, C)
Reservation 3 (L, KD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 20 0 1 4
C 0 20 0 2
V 2 0 16 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 4 0 0 4
Totalt 159 91 46 53


4. A-traktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:266 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:726 av Marie Olsson m.fl. (S),

2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2157 av Kenneth G Forslund (S),

2017/18:2319 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3669 av Edward Riedl (M) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 70 0 0 13
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 257 38 0 54


5. Främjande av vissa fordonstyper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1204 av Solveig Zander (C),

2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:3665 av Lotta Olsson (M).

Reservation 6 (SD)

6. Motorhobbyn och historiska fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:86 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:3506 av Johan Hedin (C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3526 av Josef Fransson (SD) yrkande 4 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 7 (M)

7. Några parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD) och

2017/18:1284 av Pål Jonson (M).

8. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:624 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:1017 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S),

2017/18:2724 av Lotta Olsson (M) och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 16.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 176 120 0 53


9. Några registreringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:390 av Jan Ericson (M),

2017/18:392 av Jan Ericson (M),

2017/18:1648 av Anders Hansson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 5.

Reservation 9 (C)

10. Obesiktigade fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 3 och 4.

Reservation 10 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 1 0 4
Totalt 275 21 0 53


11. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 21,

2017/18:3484 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 2 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 3 1 0 4
Totalt 175 121 0 53


12. Halkbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:393 av Jan Ericson (M).

13. Vägbelysning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:510 av Lars Beckman (M),

2017/18:661 av Jesper Skalberg Karlsson (M) och

2017/18:2865 av Rickard Nordin (C).

14. Vägskyltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2703 av Katarina Brännström (M).