Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Manipulation av bilars mätarställningar bör kriminaliseras (TU16)

Till skillnad från i flera andra länder är det inte olagligt att manipulera mätarställningen på ett fordon i Sverige. Förutom att köpare till manipulerade bilar blir lurade, så kan bilar som har gått många fler mil än vad mätarställningen visar påverka både miljön och trafiksäkerheten negativt. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över hur man kan kriminalisera manipulation av vägmätare.

Regeringen bör även se till att det blir obligatoriskt att mätarställningen kontrolleras mot föregående inrapporterade siffror vid besiktning, och att de uppgifterna också förs in i besiktningsprotokollet.

Förslaget om tillkännagivandet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 90 motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om väg- och fordonsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör vidta lämpliga åtgärder dels för att kriminalisera sådan manipulation av vägmätare som sker i syfte att sänka eller felaktigt ange uppgiften om fordonets kilometerställning, dels för att fordonets vägmätare ska kontrolleras mot föregående inrapporterade vägmätarställning vid besiktning och att informationen om tidigare mätarställningar ska redovisas i besiktningsprotokollet. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-31
Reservationer 31
Betänkande 2018/19:TU16

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16, 2019-04-11

Manipulation av bilars mätarställningar bör kriminaliseras (TU16)

Till skillnad från i flera andra länder är det inte olagligt att manipulera mätarställningen på ett fordon i Sverige. Förutom att köpare till manipulerade bilar blir lurade, så kan bilar som har gått många fler mil än vad mätarställningen visar påverka både miljön och trafiksäkerheten negativt. Trafikutskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över hur man kan kriminalisera manipulation av vägmätare.

Regeringen bör även se till att det blir obligatoriskt att mätarställningen kontrolleras mot föregående inrapporterade siffror vid besiktning, och att de uppgifterna också förs in i besiktningsprotokollet.

Förslaget om tillkännagivandet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 90 motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om väg- och fordonsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Långa och tunga lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 21,

2018/19:1552 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1-3,

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.1,

2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 19.1 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 54.

Reservation 1 (C, KD, L)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 0 0 26 5
V 26 0 0 2
KD 1 0 18 3
L 0 1 16 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 191 62 60 36


2. Självkörande fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 47,

2018/19:1548 av Lars Hjälmered (M),

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.2 i denna del,

2018/19:2651 av Saila Quicklund (M) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, L)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 0 61 1
C 2 23 2 4
V 1 0 25 2
KD 0 0 19 3
L 0 17 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 167 40 107 35


3. Mätarställningen på bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör vidta lämpliga åtgärder dels för att kriminalisera sådan manipulation av vägmätare som sker i syfte att sänka eller felaktigt ange uppgiften om fordonets kilometerställning, dels för att fordonets vägmätare ska kontrolleras mot föregående inrapporterade vägmätarställning vid besiktning och att informationen om tidigare mätarställningar ska redovisas i besiktningsprotokollet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


4. Motorhobbyn och historiska fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:966 av Cecilia Widegren (M),

2018/19:1298 av Isak From (S),

2018/19:1850 av Jan Ericson (M),

2018/19:1854 av Jan Ericson (M),

2018/19:2851 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C) och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

5. A-traktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1007 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 53.

Reservation 9 (SD)

6. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:307 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:787 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 58 och

2018/19:1542 av Lotta Olsson (M).

Reservation 10 (SD, KD)

7. Bestämmelser om vissa fordonstyper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 24, 52, 54 och 57 samt

2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M).

Reservation 11 (SD)

8. Några avgiftsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:724 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 3 och

2018/19:1827 av Jan Ericson (M).

9. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:310 av Jimmy Ståhl (SD),

2018/19:451 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 28,

2018/19:1273 av David Josefsson (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 36.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)

10. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2018/19:1204 av Betty Malmberg (M),

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.2 i denna del,

2018/19:2261 av Solveig Zander (C),

2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) yrkande 2 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 14 (M, L)
Reservation 15 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 61 0 0 1
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 17 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 208 79 27 35


11. Vissa vägfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:459 av Arman Teimouri (L),

2018/19:2553 av Rickard Nordin (C) och

2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (L)

12. En fossilfri fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 20 och 21,

2018/19:1306 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) yrkande 1,

2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 61,

2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (C)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 1 10
M 0 0 62 8
SD 61 0 0 1
C 0 0 27 4
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 198 26 90 35


13. Tillhandahållande av förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:558 av Maria Nilsson (L),

2018/19:1271 av Runar Filper (SD),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 7, 48 och 49 samt

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

14. Främjande av elbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:451 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 5-7,

2018/19:892 av Cecilia Widegren (M),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 31,

2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 23 (C)
Reservation 24 (KD)

15. Elvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 46,

2018/19:1306 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) yrkande 2,

2018/19:1547 av Lars Hjälmered (M),

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.2 i denna del och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (KD)
Reservation 27 (L)

16. Miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 och

2018/19:2773 av Edward Riedl (M).

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (L)

17. Bilpooler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 11 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 30 (M, C)
Reservation 31 (SD)