Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2021

Beslut

Nej till motioner om väg- och fordonsfrågor (TU9)

Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag om väg- och fordonsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Förslagen handlar bland annat om en fossilfri fordonsflotta, fordonsbesiktning, självkörande fordon, parkeringsfrågor, fordonsmålvakter, vinterväghållning och vägskyltning. Riksdagen hänvisade till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-23, 2021-03-23

Nej till motioner om väg- och fordonsfrågor (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 190 förslag om väg- och fordonsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Förslagen handlar bland annat om en fossilfri fordonsflotta, fordonsbesiktning, självkörande fordon, parkeringsfrågor, fordonsmålvakter, vinterväghållning och vägskyltning. Utskottet hänvisar till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.