Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2007

Beslut

Skärpta antagningskrav till högskolan (UbU17)

Antagningskraven till högskolan skärps. Den som söker till högskolan måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. I dag kan man nå grundläggande behörighet även om man är underkänd i något av dessa ämnen. De nya reglerna ska tillämpas första gången vid antagningen till höstterminen 2010. Den så kallade 25:4-regeln avskaffas inför antagningen till höstterminen 2008. Regeln har inneburit att den som har fyllt 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet uppnår grundläggande behörighet. Samtidigt försvinner även en särskild urvalsgrupp för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-19
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-16
Trycklov: 2007-05-16
Reservationer 14
Betänkande 2006/07:UbU17

Alla beredningar i utskottet

2007-05-19, 2007-04-19

Skärpta antagningskrav till högskolan (UbU17)

Antagningskraven till högskolan skärps. Den som söker till högskolan måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. I dag kan man nå grundläggande behörighet även om man är underkänd i något av dessa ämnen. De nya reglerna ska tillämpas första gången vid antagningen till höstterminen 2010. Den så kallade 25:4-regeln avskaffas inför antagningen till höstterminen 2008. Regeln har inneburit att den som har fyllt 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet uppnår grundläggande behörighet. Samtidigt försvinner även en särskild urvalsgrupp för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-07
4

Beslut

Beslut: 2007-06-07
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag om avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub17.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m810016
c27002
fp21007
kd19005
v30145
mp10162
Totalt1521063061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utredning gällande högskolebehörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub18 yrkande 1.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s419926
m810016
c27002
fp20008
kd18015
v01804
mp14014
Totalt1641910165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Grundläggande behörighet på grund av slutbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om grundläggande behörighet på grund av slutbetyg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 3 och avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 2 och 2006/07:Ub19 yrkande 1.

Reservation 3 (v, mp)

4. Samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub18 yrkande 3.

Reservation 4 (v)

5. Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om grundläggande behörighet på grund av ålder, arbetslivserfarenhet och kunskaper i svenska och engelska.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 4 och avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 4 och 2006/07:Ub19 yrkande 2.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010425
m820015
c27002
fp21007
kd19005
v01804
mp00172
Totalt1501812160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Tidpunkt för avskaffandet av grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 3.

Reservation 7 (mp)

7. Platsfördelning vid urval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:107 punkt 5 i denna del.

8. Platsfördelning inom högskoleprovskvoten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 5.

Reservation 8 (mp)

9. Urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om urvalsgrunder och platsfördelning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 5 och 2006/07:Ub19 yrkande 4.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0010624
m810016
c27002
fp21007
kd19005
v01804
mp01702
Totalt1483510660

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Tidpunkt för avskaffandet av urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 6.

Reservation 10 (mp)

11. Riksdagens tidigare ställningstagande om meritämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare ställningstagande om meritämnen inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 6 och avslår motion 2006/07:Ub19 yrkande 7.

Reservation 11 (mp)

12. Meritvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub18 yrkande 6 och 2006/07:Ub19 yrkande 8.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0010624
m820015
c27002
fp21007
kd19005
v01804
mp00172
Totalt1491812359

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Ändring i högskolelagen (1992:1434) till följd av en ny utbildnings- och examensstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 1.

14. Ändring i lagen (2007:000) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:000) om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:107 punkt 2.

15. Lärarexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub18 yrkande 7.

Reservation 14 (v)