Vägtrafikens miljöanpassning

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2008

Beslut

Nej till motioner om vägtrafikens miljöanpassning (TU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om vägtrafikens miljöanpassning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Förslagen handlar bland annat om energieffektivisering i transportsektorn, definition av begreppet miljöbil, fordonsutveckling, utfasning av fossila bränslen, satsning på biogas och förbud mot dubbdäck. Riksdagen hänvisar även till en forskningsöversikt om de förnybara drivmedlens roll när det gäller klimatpåverkan som trafikutskottet har låtit göra.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-03-25, 2008-04-10

Nej till motioner om vägtrafikens miljöanpassning (TU10)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om vägtrafikens miljöanpassning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Förslagen handlar bland annat om energieffektivisering i transportsektorn, definition av begreppet miljöbil, fordonsutveckling, utfasning av fossila bränslen, satsning på biogas och förbud mot dubbdäck. Utskottet hänvisar även till en forskningsöversikt om de förnybara drivmedlens roll när det gäller klimatpåverkan som utskottet har låtit göra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.