Vägverket, Banverket och miljön

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2000

Beslut

Hantering av miljöaspekter vid väg- och järnvägsinvesteringar bör förbättras (TU4)

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att hanteringen av miljöaspekter vid investeringar i vägar och järnvägar bör förbättras. Miljöaspekterna bör finnas med under hela planeringsprocessen, uppföljning av färdiga projekts miljöeffekter bör förbättras och miljökonsekvensbeskrivningarnas kvalitet bör höjas. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag och Riksdagens revisorers granskning av hur Vägverket och Banverket hanterar miljöaspekter vid investeringar i vägar och järnvägar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-02-01
Justering: 2000-02-15
Betänkande 1999/2000:TU4

Hantering av miljöaspekter vid väg- och järnvägsinvesteringar bör förbättras (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att hanteringen av miljöaspekter vid investeringar i vägar och järnvägar bör förbättras. Miljöaspekterna bör finnas med under hela planeringsprocessen, uppföljning av färdiga projekts miljöeffekter bör förbättras och miljökonsekvensbeskrivningarnas kvalitet bör höjas. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag och Riksdagens revisorers granskning av hur Vägverket och Banverket hanterar miljöaspekter vid investeringar i vägar och järnvägar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-09
4

Beslut

Beslut: 2000-03-15

Protokoll med beslut