Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m.

Trafikutskottets betänkande 1995/96:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-03-26
Justering: 1996-04-23
Betänkande 1995/96:TU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-05-08
4

Beslut

Beslut: 1996-05-08

Protokoll med beslut