Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m.

Trafikutskottets betänkande 1995/96:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.