Val och regeringsbildning

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2004

Beslut

Motioner om val och regeringsbildning (KU13)

Riksdagen sade nej till motioner om val och regeringsbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att regeringen och riksdagspartierna har inlett samtal om en översyn av regeringsformen. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-01-20, 2004-02-03, 2004-02-10, 2004-02-17, 2004-03-02, 2004-03-09, 2004-03-16

Motioner om val och regeringsbildning (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om val och regeringsbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att regeringen och riksdagspartierna har inlett samtal om en översyn av regeringsformen. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.