Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2004

Beslut

Motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU17)

Riksdagen sade nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer. Orsaken är i vissa fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna handlar om bland annat stöd i olika former till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer samt stöd till unga brottsoffer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU17)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer. Orsaken är i vissa fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna handlar om bl.a. stöd i olika former till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer samt stöd till unga brottsoffer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.