Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2005

Beslut

Brottsoffer ska lättare få ersättning (JuU18)

Regeringen måste se till att det blir lättare för brottsoffer att få ersättning från Brottsoffermyndigheten när gärningsmannen är under 15 år. Det tycker riksdagen och uppmanar regeringen att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att se över hur man tillämpar reglerna. Brottsoffret har rätt till statlig ersättning om inte gärningsmannen själv kan betala skadeståndet. Men när gärningsmannen är under 15 år läggs polisutredningen ofta ned. Det gör det svårt för brottsoffret att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om våldsbrott och brottsoffer.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion Ju348. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Brottsoffer ska lättare få ersättning (JuU18)

Regeringen måste se till att det blir lättare för brottsoffer att få ersättning från Brottsoffermyndigheten när gärningsmannen är under 15 år. Det tycker justitieutskottet och föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att se över hur man tillämpar reglerna. Brottsoffret har rätt till statlig ersättning om inte gärningsmannen själv kan betala skadeståndet. Men när gärningsmannen är under 15 år läggs polisutredningen ofta ned. Det gör det svårt för brottsoffret att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till andra motioner om våldsbrott och brottsoffer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.