Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets bet 2005/06:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

Riksdagen sade nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om olika former av stöd till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer och skadestånd och brottsskadeersättning till brottsoffer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-21
Justering: 2006-03-21
Betänkande publicerat: 2006-03-22
Trycklov: 2006-03-22
Reservationer 39
bet 2005/06:JuU18

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om olika former av stöd till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer och skadestånd och brottsskadeersättning till brottsoffer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-29
4

Beslut

Beslut: 2006-03-29
41 förslagspunkter, 35 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om våldsbrott och brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju248 yrkande 1, 2005/06:Ju277, 2005/06:Ju381 yrkandena 9 och 13, 2005/06:Ju410 yrkande 2, 2005/06:Ju432, 2005/06:Ju470, 2005/06:Ju483 yrkande 11, 2005/06:Ju496 yrkande 1 och 2005/06:Ju532 yrkande 26.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01606
fp038010
kd023010
v21007
mp11006
-1001
Totalt151120078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för minskad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju532 yrkande 2.

Reservation 2 (c)

3. Konsekvensbeskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju386 yrkande 1.

Reservation 3 (v)

4. Åtgärder mot våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju336 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:A310 yrkande 8.

Reservation 4 (c)

5. Kostnader för mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju378 yrkande 1.

Reservation 5 (v)

6. Samordning mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju390.

Reservation 6 (c)

7. Årlig skrivelse om åtgärder mot kvinnovåld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju537.

8. Brottsofferjourernas HBT-kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L375 yrkande 21.

Reservation 7 (v, mp)

9. Trygghetspaket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 15 i denna del, 2005/06:Ju483 yrkande 20 och 2005/06:Ju532 yrkande 21.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

10. Europeiskt samarbete för bättre skydd av brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju381 yrkande 16 och 2005/06:Ju483 yrkande 24.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

11. Hedersmord på den politiska dagordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U382 yrkande 10.

Reservation 10 (kd)

12. Utvärdering av kvinnofridsreformen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju232 och 2005/06:Ju380 yrkande 9 i denna del.

Reservation 11 (m, c, fp)

13. Straffskalan för grov kvinnofridskränkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju380 yrkande 9 i denna del.

Reservation 12 (fp)

14. Straffskalan vid misshandel mot kvinnor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk496 yrkande 13 och 2005/06:Ju353.

Reservation 13 (m, c)

15. Hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 25, 2005/06:Ju492 och 2005/06:A370 yrkande 28.

Reservation 14 (mp)
Reservation 15 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m004312
c10156
fp003810
kd012210
v20017
mp01106
-0101
Totalt1381311979

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Stärkt skydd för homosexuella m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L295 yrkande 18 och 2005/06:L291 yrkande 32.

Reservation 16 (c, fp, kd)

17. Polisens och åklagarnas insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju248 yrkande 2, 2005/06:Ju289, 2005/06:Ju306 yrkande 6 i denna del, 2005/06:Ju380 yrkande 3, 2005/06:Ju386 yrkande 5, 2005/06:Ju426, 2005/06:Ju483 yrkandena 9 och 21 samt 2005/06:Ju542.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)
Reservation 18 (v, mp)

18. Brottsofferhandläggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju358 yrkande 10.

Reservation 19 (m, c)

19. Information till offer för hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L291 yrkande 30.

Reservation 20 (fp)

20. Kortare handläggningstid vid våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 4 och 2005/06:Ju532 yrkande 22.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

21. Kortare handläggningstid vid barnmisshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 12 och 2005/06:Ju483 yrkande 1.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

22. Geografisk informationsteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju314 yrkande 2.

23. Information om domar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju483 yrkande 14.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

24. Gärningsmannens placering vid verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju266 yrkandena 1 och 3.

Reservation 24 (m)

25. Information om permissioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju266 yrkande 2, 2005/06:Ju306 yrkande 6 i denna del, 2005/06:Ju380 yrkande 6, 2005/06:Ju381 yrkande 6, 2005/06:Ju483 yrkandena 18 och 19 samt 2005/06:Ju529 yrkande 33.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

26. Haverikommission vid dödligt våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju380 yrkande 8.

Reservation 26 (m, fp)

27. Funktionshindrade kvinnor och flickor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju311.

Reservation 27 (m, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (m, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170126
m043012
c16006
fp380010
kd230010
v02107
mp9206
-1001
Totalt20466178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Centrum för unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju381 yrkande 12.

Reservation 28 (m, fp)

29. Barnrättscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju391 yrkandena 1 och 2.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

30. Företagare som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju379 yrkande 5.

31. Utbildning och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju377 yrkande 3 i denna del.

32. Bemötande under rättegången

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju532 yrkandena 14, 27 och 28.

Reservation 30 (m, c)

33. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju427 yrkande 1, 2005/06:Ju532 yrkandena 15 och 19 samt 2005/06:L292 yrkande 9.

Reservation 31 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m043012
c01606
fp038010
kd022011
v21007
mp11006
-1001
Totalt150119080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju386 yrkande 7 och 2005/06:Ju483 yrkande 2.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

35. Stödperson

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 19 och 2005/06:Ju377 yrkande 3 i denna del.

Reservation 33 (c, kd)

36. Straffet för överträdelse av besöksförbud, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk496 yrkande 14 i denna del, 2005/06:Ju325, 2005/06:Ju380 yrkande 13 och 2005/06:Ju428.

Reservation 34 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01606
fp038010
kd230010
v21007
mp11006
-1001
Totalt17497078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Elektronisk övervakning av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk496 yrkande 14 i denna del, 2005/06:Ju306 yrkande 4, 2005/06:Ju380 yrkande 15 i denna del, 2005/06:Ju474 och 2005/06:Ju532 yrkande 25.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

38. Prövningen av anspråk på brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju252 yrkande 1.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01606
fp038010
kd023010
v21007
mp11006
-1001
Totalt151120078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

39. Förskottering av skadestånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju252 yrkande 2 och 2005/06:Ju381 yrkande 17.

Reservation 37 (c, fp, kd)

40. Återkrav av ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju252 yrkande 3.

Reservation 38 (m, c)

41. Information om skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju483 yrkande 13.

Reservation 39 (c, kd)