Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2009

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna tar bland annat upp frågor om målsägandebiträde, brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna tar bland annat upp frågor om målsägandebiträde, brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.