Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om våldsbrott och brottsoffer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Våldsbrott och brottsoffer (JuU15)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om våldsbrott och brottsoffer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.