Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2014

Beslut

Våldsutsatta kvinnor bör få bättre polisskydd (JuU18)

Kvinnor som misshandlats av en närstående man och lämnat relationen och hemmet kan behöva skydd av polis för att hämta sina tillhörigheter. Detta på grund av risken att återigen utsättas för våld. Polisen är i dag osäker på i vilken utsträckning man har rätt att erbjuda den hjälpen, konstaterar justitieutskottet, som förberett riksdagens beslut. Riksdagen uppmanade därför regeringen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till polisskydd.

Riksdagen uppmanade också regeringen att se över hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Detta för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer.

Dessutom uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. I barnahus samverkar olika myndigheter, som polis och socialtjänst, under samma tak för att minska påfrestningarna för ett barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om möjlighet till polisskydd för kvinnor som tvingats fly från sitt hem och behöver återvända för att hämta tillhörigheter. Bifall till motion om att se över hur kvinnojourers och ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Bifall till motioner angående barnahus. Avslag på övirga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-27
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-06
Trycklov: 2014-03-06
Reservationer 10
Betänkande 2013/14:JuU18

Alla beredningar i utskottet

2014-02-27, 2014-02-04, 2014-01-21

Våldsutsatta kvinnor bör få bättre polisskydd (JuU18)

Kvinnor som misshandlats av en närstående man och lämnat relationen och hemmet kan behöva skydd av polis för att hämta sina tillhörigheter. Detta på grund av risken att återigen utsättas för våld. Justitieutskottet konstaterar att polisen i dag är osäker på i vilken utsträckning man har rätt att erbjuda den hjälpen. Det är inte acceptabelt, anser utskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till polisskydd. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till två motioner från Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Detta för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Justitieutskottet står enigt bakom förslagen till tillkännagivanden om poliseskort för våldsutsatta kvinnor samt om kvinnojourer.

Dessutom föreslår justitieutskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. I barnahus samverkar olika myndigheter, som polis och socialtjänst, under samma tak för att minska påfrestningarna för ett barn som utsatts för våld eller övergrepp. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av S, MP, SD och V. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. M, FP, C och KD är positiva till den verksamhet som barnahusen bedriver men reserverar sig mot utskottets förslag. De håller med justitieministern om att det är myndigheterna som ska avgöra om det ska bli fler barnahus och var de i så fall ska finnas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-13
4

Beslut

Beslut: 2014-03-13
25 förslagspunkter, 23 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju364 av Andreas Norlén (M),
2012/13:Ju366 av Helena Bouveng (M) och
2013/14:Ju315 av Jessika Vilhelmsson och Staffan Anger (båda M) yrkande 1.

2. Återvända med skydd av polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna för kvinnor som tvingats fly från eller som lämnat en närstående man och känner rädsla för våld eller hot om våld från honom, att i skydd av polis återvända hem för att hämta sina och eventuella barns tillhörigheter.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2012/13:Ju201 av Lena Olsson m.fl. (V) och
2013/14:Ju202 av Lena Olsson m.fl. (V).

3. Kvinnojourers rätt att begära handräckning av polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör överväga hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2012/13:Ju291 av Louise Malmström och Matilda Ernkrans (båda S).

4. Rutiner för information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju363 av Ellen Juntti (M).

5. Riskbedömning i samarbete mellan polis och domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju220 av Hillevi Larsson (S) yrkande 1.

6. Fotboja som alternativ till frisläppande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju220 av Hillevi Larsson (S) yrkande 2.

7. Tillgången på fotboja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju220 av Hillevi Larsson (S) yrkande 3.

8. Utökat användande av fotboja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 33.

Reservation 1 (MP, V)

9. Riskbedömningar i rättsväsende och psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju262 av Rickard Nordin (C).

10. Haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju428 av Peter Eriksson (MP).

Reservation 2 (MP, V)

11. Samverkansmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju319 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Gunilla Nordgren (båda M).

12. Personskydd för kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So640 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 3 (S, V)

13. Översyn av levnadsvillkoren för personer med skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju219 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:Ju205 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP01807
FP17007
C18005
SD18002
V01603
KD14005
Totalt25134064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Utredning av förekomsten av hedersmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkande 2.

15. Hot- och riskanalyser vid hedersrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 78 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 97.

Reservation 5 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP19006
FP17007
C18005
SD18002
V01603
KD14005
Totalt179107063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Stöd till offer för hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 80 och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 99.

Reservation 6 (S, V)

17. Handlingsplaner mot hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 7 (S, V)

18. Stärkta skyddsmöjligheter för offer för hedersförtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 8 (SD)

19. Tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren mot våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju261 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkande 1.

20. Granskning av dödsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju261 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkande 2.

21. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. Enligt utskottets uppfattning bör det finnas minst ett barnahus i varje län. Regeringen bör även verka för att barnahusens uppdrag ska omfatta barn upp till 18 år, att barnahusens verksamhet utvecklas genom forskning och samverkan samt att verksamheten utvärderas.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 30,
2012/13:Ju359 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (båda S),
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 48,
2013/14:Ju290 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (båda S) och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 58.

Reservation 9 (M, FP, C, KD)

22. Kunskap om barns rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju304 av Ulrika Carlsson i Skövde (C).

23. Skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C367 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3.

24. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 22 och
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 27.

Reservation 10 (V)

25. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.