Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om våldsbrott och brottsoffer. Skälet var framförallt att arbete redan pågår på dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-30
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-07
Reservationer 18
Betänkande 2016/17:JuU20

Alla beredningar i utskottet

2017-03-30, 2017-02-23

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om våldsbrott och brottsoffer.Skälet till det är framförallt att arbete redan pågår på dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
26 förslagspunkter, 21 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utbildning av rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2627 av Annika Qarlsson (C) yrkande 2.

2. Samordning mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 40.

3. Våld mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:442 av Lars-Arne Staxäng och Ann-Britt Åsebol (båda M) och

2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 176 130 0 43


4. Våld riktat mot funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3017 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) yrkande 1.

5. Barn som upplevt våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

6. Hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 23,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 30 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 3 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 200 106 0 43


7. Utvärdera lagstiftningen mot tvångs- och barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 26,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 31 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 36.

8. Ytterligare åtgärder för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 37.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

9. Rättsväsendets arbete mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 42 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 289 16 0 44


10. Funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3017 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2.

11. Ökad användning av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:392 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

2016/17:1720 av Said Abdu (L),

2016/17:2785 av Anna Wallén (S),

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 29 och

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 6 (SD, C, L)

12. Skärpt straff för överträdelser av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (L)

13. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)

14. Utöka området för kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3474 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 10 (L)

15. Risk- och hotanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 36 och 37.

16. Information till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 11 (C)

17. Utveckla polisens arbetssätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 12 (KD)

18. Stödcentrum för unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 13 (KD)

19. Stödet till brottsofferjourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 14 (KD)

20. Informationskampanjer om sexköpslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 41.

21. Skadestånd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23,

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11 och

2016/17:1785 av Said Abdu (L).

Reservation 15 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 273 33 0 43


22. Statlig skadeståndsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 262 43 0 44


23. Översyn av skadeståndsnivåerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1538 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 17 (KD)

24. Höjda skadeståndsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 18 (SD)

25. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2610 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkandena 1 och 3.

26. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.