Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Regeringen bör skärpa straff som gäller kontaktförbud och inrätta portal för brottsoffer (JuU14)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer:

  • Regeringen bör vidta åtgärder för att skärpa straffen för den som överträder ett kontaktförbud
  • Regeringen bör inrätta en brottsofferportal till hjälp för den som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med riksdagens behandling av cirka 130 motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om våldsbrottsfrågor, så som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och brottsoffer. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att vidta åtgärder för att skärpa straffen för överträdelser av kontaktförbud och ta initiativ till att en brottsofferportal inrättas för dem som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-02
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-05
Reservationer 49
Betänkande 2018/19:JuU14

Alla beredningar i utskottet

2019-04-02, 2019-03-07

Regeringen bör skärpa straff som gäller kontaktförbud och inrätta portal för brottsoffer (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer:

  • Regeringen bör vidta åtgärder för att skärpa straffen för den som överträder ett kontaktförbud
  • Regeringen bör inrätta en brottsofferportal till hjälp för den som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med utskottets behandling av cirka 130 motionsförslag från allmänna motionstiden 2018 om våldsbrottsfrågor, så som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och brottsoffer. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
71 förslagspunkter, 64 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Införande av en lex Lotta-lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C).

2. Utbildning om våld i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:841 av Anders Österberg (S) yrkande 2.

3. Låt straffskärpningsparagrafen omfatta funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

4. Brott mot äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21,

2018/19:792 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:969 av Katarina Brännström (M),

2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) och

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 2 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 59 0 11
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 168 133 0 48


5. Sekretessbrytande regel i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M)

6. Förebygg vålds- och sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1031 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S).

7. Pepparsprej

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1891 av Lars Beckman (M).

8. Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1-4.

9. Skydda människor mot hedersrelaterat förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 26.

10. Ökad kunskap om hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 4 (M)

11. Omhändertagande av unga m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 10-12.

Reservation 5 (M)

12. Moralpoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 24,

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 6-8 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 6 (M)

13. Förhindra och straffa hedersvåld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson (M).

14. Skärpta straff för hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD) yrkande 5 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19.

15. Hedersbrott - egen brottsrubricering och straffskärpnings-grund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:425 av Christian Carlsson (KD),

2018/19:1057 av Lawen Redar (S),

2018/19:1900 av Louise Meijer (M),

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 23,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 54 och 55,

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 3.

Reservation 7 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 60 0 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 167 134 0 48


16. Egen brottsrubricering för oskuldskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1899 av Louise Meijer (M).

17. Ändrad utformning av fridskränkningsbrottet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 8 (V)

18. Maktbrott i stället för hedersbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1558 av Lotta Olsson (M).

19. Inför tvångsäktenskapsenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 57 och 58.

Reservation 9 (M, KD)

20. Förbättrade möjligheter att verka proaktivt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkandena 5 och 6 samt

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 13 och 14.

Reservation 10 (M)

21. Stärk myndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

22. Skärpt lagstiftning mot tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17,

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 56.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (SD)

23. Skärpt straff för vilseledande till tvångsäktenskapsresa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4 och 7 samt

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 13 (M)

24. Förläng preskriptionstiderna för äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 14 (L)

25. Straffbelägg barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 10-12,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 25-27 och

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 15 (SD)

26. Straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare vid könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 59,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 27 och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 5.

Reservation 16 (M, SD, KD)

27. Ökad kunskap om könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 17 (KD)

28. Förbättra samordningen mellan myndigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkandena 3 och 4 samt

2018/19:2158 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

29. Rättsväsendets arbete mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29.

Reservation 18 (L)

30. Europasamarbetet mot människohandel med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 30.

Reservation 19 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 59 0 0 11
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 286 15 0 48


31. Polisens arbete mot barnprostitution och barnarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 20 (KD)

32. Fler verktyg för att motverka trafficking

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 21 (SD)

33. Skärpta straff för att motverka människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1.

34. Motverka olaglig arbetskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:874 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2 och 4.

35. Kristofobiska hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD) yrkande 1.

Reservation 22 (KD)

36. Hatbrott mot troende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1607 av Elisabeth Svantesson (M).

37. Skillnader i hanteringen av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:272 av Hampus Hagman (KD).

38. Ökad användning av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:467 av Gulan Avci (L) yrkande 2,

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 22 och

2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 23 (M, L)

39. Skärpt straff för överträdelser av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

40. Kontaktförbud med elektronisk övervakning efter avtjänat fängelsestraff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 24 (SD, KD, L)

41. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 25 (SD)

42. Utöka området för kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 26 (L)

43. Utvärdera kontaktförbudet avseende den gemensamma bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 27 (M, L)

44. Risk- och hotanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 28 (C)

45. Stöd till brottsofferjourer och avgift till Brottsofferfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 29 (KD)

46. Medling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 30 (KD)

47. Kommuners skyldighet att finansiera brottsofferstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 10.

Reservation 31 (KD)

48. Starkare brottsofferperspektiv i hela rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 32 (C)

49. Starkare brottsofferstöd för offer för våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 33 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 274 28 0 47


50. Brottsofferportal för drabbade av bedrägerier och identitetskapningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en brottsofferportal för drabbade av bedrägerier och identitetskapningar och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 53.

Reservation 34 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 86 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 204 98 0 47


51. Genomförandet av EU:s brottsofferdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 35 (M, V)

52. Brottsoffers rätt till ersättning vid avspärrningar och andra tvångsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2607 av Karin Enström (M).

53. Barn som bevittnat våld ska ses som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 78.

Reservation 36 (SD, V, KD, L)

54. Obligatorisk registerkontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

55. Kunskapslyft när det gäller unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 37 (KD)

56. Förbättrade rättsprocesser där barn är inblandade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1032 av Hans Hoff (S).

57. Ofödda barns status som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 38 (SD)

58. Särskild utbildning för den som hör eller förhör barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 39 (L)

59. Utökat antal barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 1 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 77.

Reservation 40 (KD)

60. Tydliggör barnahusens målgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4.

61. Automatisk utbetalning av skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2018/19:1212 av Roland Utbult (KD),

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22.

Reservation 41 (SD, KD)
Reservation 42 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 59 1 0 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 212 75 15 47


62. Brottsskadeersättning till utsatta för sexuellt våld m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Reservation 43 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 59 0 0 11
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 275 26 0 48


63. Förenkla utbetalningarna av brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 44 (V)

64. Höjda skadeståndsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 14,

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 46 och

2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 45 (M, KD)
Reservation 46 (SD)

65. Utred det solidariska betalningsansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1358 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M).

66. Statistik om gärningspersoners ursprung och nationalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:656 av Betty Malmberg (M) och

2018/19:1844 av Jan Ericson (M).

67. Kartläggning av sexualbrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 47 (M, SD)

68. Statistik om hedersrelaterat förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 48 (V)

69. Statistik om brottsligheten i skolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 49 (M)

70. Särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:847 av Betty Malmberg (M) yrkande 3.

71. Regional redovisning av brottsstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1412 av Lars Beckman (M).