Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Flera uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU27)

Riksdagen sa ja till totalt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer:

 • Det brottsutredande arbetet kring våld i nära relationer behöver effektiviseras
 • Det bör säkerställas att de som kommer i kontakt med utsatta i sin yrkesroll har relevanta kunskaper om våld i nära relationer
 • Det bör tillsättas en utredning om kartläggning av dödligt våld i nära relationer
 • Det bör bli brottsligt att låta bli att anmäla eller avslöja äktenskapstvång och barnäktenskap
 • Användningen av elektronisk övervakning av kontaktförbud bör öka
 • Det bör skyndsamt tas fram en nationell plan för barnahusens verksamhet för att förbättra likvärdigheten och tillgången för alla barn oavsett var i landet man bor
 • Hanteringen av ersättning till brottsoffer bör effektiviseras
 • Brå bör få i uppdrag att kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att det brottsutredande arbetet kring våld i nära relationer behöver effektiviseras, kunskaper om våld i nära relationer, det bör tillsättas en utredning om kartläggning av dödligt våld i nära relationer, kriminalisering av underlåtenhet att anmäla eller annars avslöja äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott, ökad användning av elektronisk övervakning av kontaktförbud, översyn av stödet till brottsoffer och inrättande av en koordinerande funktion, polisens återkoppling till brottsoffer, barnahus, effektivare hantering av ersättning till brottsoffer och uppdrag att kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 25 under punkt 32 samt reservation 27 under punkt 34, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-04-22, 2021-05-06

Flera uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU27)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till totalt tio tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer:

 • Det brottsutredande arbetet kring våld i nära relationer behöver effektiviseras.
 • Det bör säkerställas att de som kommer i kontakt med utsatta i sin yrkesroll har relevanta kunskaper om våld i nära relationer.
 • Det bör tillsättas en utredning om kartläggning av dödligt våld i nära relationer.
 • Det bör bli brottsligt att låta bli att anmäla eller avslöja äktenskapstvång och barnäktenskap.
 • Användningen av elektronisk övervakning av kontaktförbud bör öka.
 • Det bör skyndsamt tas fram en nationell plan för barnahusens verksamhet för att förbättra likvärdigheten och tillgången för alla barn oavsett var i landet man bor.
 • Hanteringen av ersättning till brottsoffer bör effektiviseras.
 • Brå bör få i uppdrag att kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism.
 • Polisens återkoppling till brottsoffer bör förbättras.
 • Det bör göras en översyn av stödet till brottsoffer och inrättas en koordinerande funktion.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.