Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 april 2023

Nästa händelse: Beredning 23 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-23