Valfrihet i skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

Motioner om valfrihet i skolan (UbU6)

Riksdagen sade nej till motioner om valfrihet i skolan och om ett system med en nationell skolpeng som ska följa eleven till den skola han eller hon väljer. Motionerna om valfrihet handlar om rätten att välja skola och barnomsorg, valfrihetsprincip före närhetsprincip, möjligheter till minst två alternativa skolval, valfrihet för funktionshindrade elever och nationell information om möjligheterna till skolval. Motionerna om en nationell skolpeng handlar också om en individualiserad skolpeng för elever med funktionshinder. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-01-29, 2004-02-19

Motioner om valfrihet i skolan (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om valfrihet i skolan och om ett system med en nationell skolpeng som ska följa eleven till den skola han eller hon väljer. Motionerna om valfrihet handlar om rätten att välja skola och barnomsorg, valfrihetsprincip före närhetsprincip, möjligheter till minst två alternativa skolval, valfrihet för funktionshindrade elever och nationell information om möjligheterna till skolval. Motionerna om en nationell skolpeng handlar också om en individualiserad skolpeng för elever med funktionshinder. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.