Vallagsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 1999

Beslut

Motioner om valfrågor (KU17)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor kring valen. Motionerna rör bl.a. frågor om personval, dubbelvalsavveckling, kommunala utjämningsmandat, utlandssvenskars röstning, utländska medborgares rösträtt och val till Europaparlamentet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-12-01
Justering: 1999-01-28
Betänkande 1998/99:KU17

Motioner om valfrågor (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor kring valen. Motionerna rör bl.a. frågor om personval, dubbelvalsavveckling, kommunala utjämningsmandat, utlandssvenskars röstning, utländska medborgares rösträtt och val till Europaparlamentet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-02-10
4

Beslut

Beslut: 1999-02-10

Protokoll med beslut