Vapenfrågor

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2019

Beslut

Det bör utredas om jägare ska få utökad vapengarderob (JuU29)

Regeringen bör utreda antalet vapen i en vapengarderob, tidsbegränsade vapenlicenser och reglerna för att ta med sig vapen inom EU. Det tycker riksdagen som riktar uppmaningar, tillkännagivanden, om det till regeringen. Riksdagen gör även ytterligare tillkännagivanden som rör skärpta straff för vapenbrott och smuggling av vapen, avskaffat krav på tillstånd för ljuddämpare och översyn av vapenlagstiftningen.

Tillkännagivandena kom när riksdagen behandlade cirka 70 förslag i motioner om vapenfrågor från den allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom det redan pågår utredningar och beredning inom de områden som motionerna berör. Motionerna handlar bland annat om rättshjälp i vapenlicensmål, en ny tillståndsmyndighet och förvaring av vapen och ammunition.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att skärpta straff för vapenbrott, skärpta straff för smuggling av vapen, en översyn av vapenlagstiftningen, avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare, tidsbegränsade vapenlicenser, en utökad vapengarderob och en översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-11
Reservationer 26
bet 2018/19:JuU29

Alla beredningar i utskottet

2019-05-28, 2019-05-16

Det bör utredas om jägare ska få utökad vapengarderob (JuU29)

Regeringen bör utreda antalet vapen i en vapengarderob, tidsbegränsade vapenlicenser och reglerna för att ta med sig vapen inom EU. Det tycker justitieutskottet som vill att riksdagen ska rikta uppmaningar, tillkännagivanden, om det till regeringen. Utskottet vill också att riksdagen gör ytterligare tillkännagivanden som rör skärpta straff för vapenbrott och smuggling av vapen, avskaffat krav på tillstånd för ljuddämpare och översyn av vapenlagstiftningen.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade cirka 70 förslag i motioner om vapenfrågor från den allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom det redan pågår utredningar och beredning inom de områden som motionerna berör. Motionerna handlar bland annat om rättshjälp i vapenlicensmål, en ny tillståndsmyndighet och förvaring av vapen och ammunition.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-19
29 förslagspunkter, 23 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffet för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen så snart som möjligt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär skärpta straff för vapenbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1706 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 32 och

bifaller delvis motion

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

2. Föraransvar vid vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 1 (L)

3. Återfall vid vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 2 (L)

4. Vapensmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpta straff för smuggling av vapen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 12 och

bifaller delvis motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9.

5. Ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 82,

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 63 0 0 7
SD 0 62 0 0
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 215 114 0 20


6. Handläggningstider i vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 75 i denna del,

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 4 (M, KD)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 0 0 63 7
SD 0 0 62 0
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 0 22 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 152 30 147 20


7. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:686 av Johan Andersson m.fl. (S) och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 7 (M, KD)

8. Uppdaterade vapenlistor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 8 (M)

9. Översyn av vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 1 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 9 (S, V, MP)

10. Översyn av EU-lagstiftningen om illegala vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 75 i denna del.

Reservation 10 (C)

11. Vapenlagens ställning i förhållande till EU-lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 11 (SD)

12. Tillfälliga licenser för enhandsvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:112 av Magnus Persson (SD).

13. Licenskrav för ljuddämpare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1724 av Sten Bergheden (M),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 17 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 17.

14. Licenskrav för mynningsladdare och stiftantändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1876 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 12 och 18.

15. Tidsbegränsade licenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tidsbegränsade licenser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 15 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 12 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 94 0 6
M 63 0 0 7
SD 62 0 0 0
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 195 134 0 20


16. Synnerliga skäl i vapenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

17. Licenshantering vid vapenbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 16 och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 15 (SD, KD)
Reservation 16 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 63 7
SD 0 62 0 0
C 30 0 0 1
V 26 1 0 1
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 180 85 63 21


18. Beviljande och återkallelse av vapenlicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 19 och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 10 och 16.

Reservation 17 (KD)

19. EU:s vapendirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 15, 16 och 18.

Reservation 18 (M, L)

20. Utökad vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utökad vapengarderob och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1350 av Åsa Coenraads m.fl. (M),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 18 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 14 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 19 (S, V, MP)

21. Utlåning av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 15.

22. Låneintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9 och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 20 (SD)

23. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:1001 av Edward Riedl (M),

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 7 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 21 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 0 62 1 7
SD 0 62 0 0
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 182 146 1 20


24. Förvaring av ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 22 (SD)

25. Införande av vapen till Sverige m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 17 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 23 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 94 0 6
M 63 0 0 7
SD 62 0 0 0
C 30 0 0 1
V 1 26 0 1
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 196 133 0 20


26. Auktorisation av skyttesammanslutningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 24 (SD)

27. Skrotning av vapen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 13.

28. Handel med vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 25 (KD)

29. Rättshjälp i vapenlicensmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 26 (KD)