Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU37

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 19 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-07