Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-19