Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Värdlandsavtal mellan Sverige och Unicef (UU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett värdlandsavtal mellan Sverige och FN:s barnfond Unicef. Anledningen är att Unicef har beslutat att etablera ett innovationskontor i Stockholm. I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för kontoret och dess personal. Avtalets bestämmelser blir gällande inför svenska domstolar och myndigheter.

Lagändringen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen bifaller proposition 2021/22:223 punkterna 1 och 2.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-19

Värdlandsavtal mellan Sverige och Unicef (UU16)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett värdlandsavtal mellan Sverige och FN:s barnfond Unicef. Anledningen är att Unicef har beslutat att etablera ett innovationskontor i Stockholm. I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för kontoret och dess personal. Avtalets bestämmelser blir gällande inför svenska domstolar och myndigheter.

Lagändringen ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.