Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU29

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 18 maj 2022

Utskottets förslag

Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (SoU29)

Eftersom Internationella vaccininstitutet avser att etablera ett Europakontor i Stockholm har ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och institutet upprättats. I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för Internationella vaccininstitutets Europakontor, kontorets personal och deras familjemedlemmar. Regeringen föreslår därför att Internationella vaccininstitutet läggs till i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, vilket innebär att värdlandsavtalets bestämmelser blir gällande i Sverige.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner värdlandsavtalet och antar regeringens förslag till ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet (SoU29)

Eftersom Internationella vaccininstitutet avser att etablera ett Europakontor i Stockholm har ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och institutet upprättats. I avtalet regleras ställning, immunitet och privilegier för Internationella vaccininstitutets Europakontor, kontorets personal och deras familjemedlemmar. Regeringen föreslår därför att Internationella vaccininstitutet läggs till i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, vilket innebär att värdlandsavtalets bestämmelser blir gällande i Sverige.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner värdlandsavtalet och antar regeringens förslag till ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Förslagspunkter

1. Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:145 punkterna 1 och 2.