Vårtilläggsbudget för 2009

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2009

Beslut

Tilläggsbudget för 2009 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 7 miljarder kronor för att mildra effekten av den ekonomiska krisen. Pengarna betalas ut i december 2009 och är avsedda att användas 2010. 10 miljarder kronor satsas på arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för att förhindra att arbetslösheten blir för hög. Riksdagen sa också ja till ett extra anslag till regeringskansliet med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tilläggsbudget för 2009 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 7 miljarder kronor för att mildra effekten av den ekonomiska krisen. Pengarna betalas ut i december 2009 och är avsedda att användas 2010. 10 miljarder kronor satsas på arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för att förhindra att arbetslösheten blir för hög. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till ett extra anslag till regeringskansliet med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.