Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om vattenvård (MJU8)

Riksdagen sa nej till motioner om vattenvård från allmänna motionstiderna 2012 och 2013. Orsaken är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Sveriges arbete inom ramen för EU:s strategi för Östersjön och det mellanstatliga samarbetet inom Helsingforskommissionen, Helcom, för att skydda Östersjön. Andra motioner tar upp åtgärder mot vattenföroreningar och övergödning samt skydd för grund- och dricksvatten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-12-05
Justering: 2014-01-23
Betänkande publicerat: 2014-01-24
Trycklov: 2014-01-24
Reservationer 18
bet 2013/14:MJU8

Nej till motioner om vattenvård (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om vattenvård från allmänna motionstiderna 2012 och 2013. Orsaken är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Sveriges arbete inom ramen för EU:s strategi för Östersjön och det mellanstatliga samarbetet inom Helsingforskommissionen, Helcom, för att skydda Östersjön. Andra motioner tar upp åtgärder mot vattenföroreningar och övergödning samt skydd för grund- och dricksvatten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-05
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Havsmiljön i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T411 av Anita Brodén (FP) yrkande 1,
2012/13:MJ227 av Christer Engelhardt (S),
2012/13:MJ255 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
2013/14:MJ244 av Christer Engelhardt (S) och
2013/14:MJ286 av Peter Jeppsson m.fl. (S).

Reservation 1 (S)

2. Helcom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 20,
2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

3. Läkemedelsrester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ230, 2012/13:MJ355 och 2012/13:MJ460 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (S)

4. Läckande vrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ278 yrkandena 2-4.

Reservation 5 (MP, V)

5. Rena kuster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ455 yrkande 34 och 2013/14:MJ492 yrkande 44.

Reservation 6 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V01900
KD17002
Totalt165134050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ507 yrkandena 2-4.

Reservation 7 (MP)

7. EU:s vattendirektiv och reglerförmågan för svensk vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N366 yrkande 21.

8. Odlingsfria zoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ325.

9. Ekonomiska styrmedel och övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ483.

Reservation 8 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt26336050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Näringsbalanser på gårdsnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ507 yrkande 6.

Reservation 9 (MP, V)

11. Återföring av fosfor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ295.

12. Internationellt samarbete kring kväve

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ507 yrkande 5.

Reservation 10 (MP)

13. Toalettavfall från fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ455 yrkande 36 och 2013/14:MJ492 yrkande 46.

Reservation 11 (S, V)

14. Enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ455 yrkande 25, 2013/14:MJ424 yrkande 3 och 2013/14:MJ492 yrkande 33.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

15. Grundvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ455 yrkande 29 och 2013/14:MJ492 yrkandena 36-38.

Reservation 14 (S)

16. Skyddet av dricksvattentäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 23,
2013/14:MJ346 av Cecilia Dalman Eek (S) och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 15 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Avloppsinträngning i dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 24 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 32.

Reservation 16 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt184115050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Utfasning av tvåtaktsmotorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ279 av Helena Leander och Mats Pertoft (båda MP),
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 37 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 47.

Reservation 17 (S, MP, V)

19. Miljöproblem vid småbåtshamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ278 av Tina Ehn och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 5.

Reservation 18 (MP)

20. Rensa stränder från tång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD).

21. Vänern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ219 av Jonas Gunnarsson (S).

22. Sjögull

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ415 av Katarina Brännström (M).