Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om vattenvård (MJU10)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om vattenvård. Anledningen är bland annat att utredningar och insatser redan pågår inom området.

Motionerna handlar exempelvis om enskilda avlopp, övergödning, mikroplatser och marint skräp samt vattenförsörjning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-11
Reservationer 17
Betänkande 2019/20:MJU10

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-01-28

Nej till motioner om vattenvård (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om vattenvård. Anledningen är bland annat att utredningar och insatser redan pågår inom området.

Motionerna handlar exempelvis om enskilda avlopp, övergödning, mikroplatser och marint skräp samt vattenförsörjning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förordning om enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 46.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


2. Enskilda avlopps miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:78 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:446 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C),

2019/20:597 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:1326 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1765 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 2 och

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 10 19 294


3. Regler för enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2426 av Jan Ericson (M) och

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 45.

Reservation 5 (KD)

4. Stöd till dränering vid strukturkalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:597 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

5. Samordnade åtgärder mot övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


6. Åtgärder mot mikroplaster och marint skräp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 3 11 294


7. Forskning om nanoplaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:597 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 10 (SD)

8. En hållbar förvaltning av haven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 4 och

2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 1.2.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (L)

9. Internationellt samarbete kring Nordsjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2380 av David Josefsson (M).

10. Beredskap vid torka och vattenbrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 9 i denna del och

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 11 5 294


11. Effektiv vattenhantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32 och

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 3 och 14.

Reservation 15 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


12. Förorenade områden i vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1348 av Jörgen Berglund (M),

2019/20:2361 av Lars Beckman (M) och

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 16 (M)

13. Samordning av verksamhets- och forskningsdata för hav och vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 17 (M)

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.