Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om vattenvård (MJU10)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om vattenvård. Anledningen är bland annat att utredningar och insatser redan pågår inom området.

Motionerna handlar exempelvis om enskilda avlopp, övergödning, mikroplatser och marint skräp samt vattenförsörjning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2020-02-20

Nej till motioner om vattenvård (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om vattenvård. Anledningen är bland annat att utredningar och insatser redan pågår inom området.

Motionerna handlar exempelvis om enskilda avlopp, övergödning, mikroplatser och marint skräp samt vattenförsörjning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.