Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Det svenska vattenbruket bör utvecklas (MJU11)

Regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att underlätta utvecklingen av det svenska vattenbruket och se över reglerna på området för att öka omfattningen av vattenbruk i Sverige. Det anser riksdagen som riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när den behandlade ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om fiskeripolitik. Förutom vattenbruk tar motionerna exempelvis upp frågor som hållbar förvaltning av fiskbestånd, trålfiske, fiskerikontroll och ålförvaltning. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2019/20:601 yrkande 12, 2019/20:1618 yrkande 2, 2019/20:2666 yrkandena 20, 22 och 23 samt 2019/20:3267 yrkande 25 ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att underlätta utvecklingen av vattenbruket och skyndsamt se över regelverket för att öka graden av vattenbruk i Sverige. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-18
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-04
Reservationer 17
bet 2019/20:MJU11

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-01-30

Det svenska vattenbruket bör utvecklas (MJU11)

Regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att underlätta utvecklingen av det svenska vattenbruket och se över reglerna på området för att öka omfattningen av vattenbruk i Sverige. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag om tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om fiskeripolitik. Förutom vattenbruk tar motionerna exempelvis upp frågor som hållbar förvaltning av fiskbestånd, trålfiske, fiskerikontroll och ålförvaltning. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-11
Debatt i kammaren: 2020-03-12
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Systemen för nationell fördelning av fiskekvoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:34 av Roland Utbult (KD),

2019/20:1112 av Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell (båda MP) yrkandena 4 och 7 samt

2019/20:3408 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 1 (SD, KD)

2. Generationsväxling och nyrekrytering inom fiskerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 32 och

2019/20:3408 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 16 3 294


3. Kriterier för nationell tilldelning av fiskemöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1112 av Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell (båda MP) yrkandena 1, 3 och 6 samt

2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 4 (L)

4. Hållbara fiskemöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:601 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 1.1.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 11 13 294


5. Åtgärder med anledning av den rådande situationen för torskbestånden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:294 av Tuve Skånberg (KD),

2019/20:1112 av Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell (båda MP) yrkande 2,

2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkandena 3-5 och

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)

6. Förvaltningsplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.

Reservation 10 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


7. Trålfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:415 av Solveig Zander (C) yrkande 2,

2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C) och

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 4 11 294


8. Fiskerikontroll och efterlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1112 av Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell (båda MP) yrkande 5 och

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 13 (M, SD, KD)

9. Förutsättningarna för vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att underlätta utvecklingen av vattenbruket och skyndsamt se över regelverket för att öka graden av vattenbruk och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:601 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 20, 22 och 23 samt

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 14 (S, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 22 0 294


10. Vattenbruk som areell näring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:601 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 15 (SD)

11. Ålförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1618 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 10 och

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (V)

12. Laxdöd i Torne älv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C).

13. Spökgarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2183 av Lars-Arne Staxäng (M).

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.