Verksamheten i Europeiska unionen under 2003

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2004

Beslut

Verksamheten i EU under 2003 (UU10)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Europeiska unionen under 2003. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-03-18, 2004-04-20, 2004-04-27

Verksamheten i EU under 2003 (UU10)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Europeiska unionen under 2003. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.