Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

Sverige och EU 2009 (UU10)

I två skrivelser berättar regeringen om verksamheten i EU under 2009. Den första behandlar övergripande EU:s utveckling och dess olika samarbeten. Den andra fokuserar på det svenska ordförandeskapet under andra halvåret 2009. Här skriver regeringen bland om de viktigaste resultaten som uppnåddes. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa samtidigt säger nej till en rad motioner som handlar om samarbetet inom EU. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2008 och 2009.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-04-29, 2010-05-06, 2010-05-18

Sverige och EU 2009 (UU10)

I två skrivelser berättar regeringen om verksamheten i EU under 2009.

Den första behandlar övergripande EU:s utveckling och dess olika samarbeten.

Den andra fokuserar på det svenska ordförandeskapet under andra halvåret 2009. Här skriver regeringen bland om de viktigaste resultaten som uppnåddes.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avlutar ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottet föreslår också att riksdagen samtidigt säger nej till en rad motioner som handlar om samarbetet inom EU. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2008 och 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.