Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

EU:s verksamhet under 2014 (UU10)

Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlade om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelse 2014/15:65 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-04-09, 2015-04-16, 2015-04-23, 2015-05-05

EU:s verksamhet under 2014 (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utrikesutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlar om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.