Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Utrikesutskottets bet 2014/15:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

EU:s verksamhet under 2014 (UU10)

Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlade om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelse 2014/15:65 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-05
Justering: 2015-05-19
Trycklov: 2015-05-21
Reservationer 20
bet 2014/15:UU10

Alla beredningar i utskottet

2015-05-05, 2015-04-23, 2015-04-16, 2015-04-09

EU:s verksamhet under 2014 (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utrikesutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlar om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-27
Debatt i kammaren: 2015-05-28
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 3-5 och 43 samt

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

2. Utvidgningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkande 6.

Reservation 4 (SD)

3. EU:s förbindelser med omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 7, 9-14, 16-19, 21-23, 25, 26 och 38,

2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 1 och 3-5,

2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 3,

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1 och

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 11 och 12.

Reservation 5 (M, C, FP, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 0 0 38 11
MP 21 0 1 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 144 126 39 40


4. EU:s utvecklingspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 7 (V)

5. Ekonomiska och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 27-30 och 32.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 0 0 38 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 252 19 38 40


6. Rättsliga och inrikes frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 15, 20 och 33-37,

2014/15:1880 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 7,

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 14 och

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 10 (M, C, FP, KD)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

7. Sysselsättning och socialpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 39 och 40.

Reservation 13 (SD)

8. Könsfördelningen i bolagsstyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkande 41.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (S, MP)
Reservation 16 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 0 104 0 9
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 11
MP 2 20 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 166 124 19 40


9. Vissa skatte- och socialpolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Jordbruks- och fiskeripolitik samt livsmedelsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 24 och 49-55.

Reservation 17 (SD)

11. Miljö- och näringspolitik, infrastruktur och energifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 44-48 och 56-60.

Reservation 18 (SD)

12. EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 1, 2 och 8.

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 103 1 0 9
M 77 0 0 7
SD 0 38 0 11
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 269 39 0 41


13. Utbildning, forskning och innovation, kultur och idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkandena 61-67.

Reservation 20 (SD)

14. Skrivelsen och övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument